Over

ZeroWaste!foundation is een wereldwijde gemeenschap die de weg wijst voor bedrijven en organisaties naar een circulaire economie en een zero spillage bedrijfsvoering.

ZeroWaste!foundation is in 2016 opgericht als platform voor wereldwijde leiders en hun organisaties om de transitie naar duurzaam ondernemen en de circulaire economie te versnellen. Wij bieden leiders de juiste connecties, wn leren om met behulp van best practices en beschikbare mogelijkheden meetbare doelen te bereiken.

ZeroWaste!foundation is meer dan alleen maar een duurzaam initiatief. ZeroWaste!foundation is een platform met een netwerk van vakkundige experts met praktische ervaring in het veld en niet alleen in theorie.

Onze doelen zijn kennisuitwisseling, kennisontwikkeling en samenwerking. Onze activiteiten bestaan uit het verstrekken van praktische informatie, presentaties, beurzen, symposia, expertmeetings en excursies aan bedrijven en organisaties die werken aan een circulaire economie. Ondersteuning van circulaire start-ups en scale-ups vormt daarbij een belangrijk onderdeel.

ZeroWaste!foundation is een non-profit organisatie en zet als adviesbureau kennis en experts in bij de ontwikkeling en uitvoering van concrete projecten tegen scherpe tarieven zonder winstoogmerk.

Visie

We maken geen betere wereld voor toekomstige generaties, maar we ontwikkelen betere generaties voor de toekomst van onze wereld.

Missie

Herdefiniëren van het begrip afval in onze samenleving, want zoiets als afval bestaat niet echt. Afval ontwikkelen naar grondstof is een kernactiviteit van de ZeroWaste!foundation.

Missie

Herdefiniëren van het begrip afval in onze samenleving, want zoiets als afval bestaat niet echt. Afval ontwikkelen naar grondstof is een kernactiviteit van de ZeroWaste!foundation.

Actie

ZeroWaste!foundation zet de transitie van bedrijven naar een wereldwijde circulaire economie in gang door middel van vier actiepijlers: leiderschap, ervaring, kennisuitwisseling en projecten.

Maak kennis met het team